כיצד נבטיח את עתידנו הכלכלי

כיצד נבטיח את עתידנו הכלכלי

אחת האופציות להשגת הנכס הנוסף היא קנייה של נכס כזה באמצעות משכנתא מלאה מהבנק לשנים רבות ועד הפנסיה. אנו נשכיר את הנכס כך שהמשכנתא תשולם באמצעות השכירות. במקרים מסוימים אם נוכל גם נשתתף בסכום חודשי מסוים לטובת המשכנתא וכך נקצר את השנים ונגיע למצב של הכנסה פסיבית מהר יותר.

מהו נדל''ן המשמש כפנסיה?

מהו נדל''ן המשמש כפנסיה?

מהו נדל"ן המשמש כפנסיה? נדל"ן כפנסיה הוא נכס בבעלותנו נקי ממשכנתא ואשר אנו משכירים אותו ומקבלים עליו שכר דירה חודשי. כדי שנוכל להגדיר אותו ככזה, צריך להיות בבעלותנו נכס נוסף בו אנחנו מתגוררים וגם הוא נקי ממשכנתא. במצב כזה, למעשה כל חודש אנו מקבלים שכר דירה חודשי שמשמש לנו כהכנסה פסיבית- הכנסה קבועה לל